Изберете страница

Автентичен тракийски фолклорен състав

НЧ „Родопски фар 1938” – гр. Кърджали

Грамота на НЧ „Родопски фар“ за постигнати високи успехи в прегледа за най-добро читалище и младежки клуб в Кърджалийски окръг в чест на Единадесетия конгрес на БКП и 100 – годишнината от Априлската епопея от Окръжен съвет за изкуство и култура, гр. Кърджали, 1976 г.

 – Грамота на детско-юношески състав при НЧ „Родопски фар“ за показани високи идейно художествени постижения на градския преглед на художествената самодейност, гр. Кърджали, 1978 г.

Грамота на „Художествено слово“ при читалище Родопски фар 1938“ за показани високи идейно художествени постижения на градския преглед на художествената самодейност, гр. Кърджали, 1978 г.

Грамота за Театрален състав при читалище „Родопски фар“ с художествен ръководител Сия Радева за постигнати високи успехи по време на прегледите на шестия републикански фестивал на художествената самодейност.

Грамота за фолклорен вокално -инструментален състав при читалище „Родопски фар“  с художествен ръководител Коста Дяков за постигнати високи успехи по време на прегледите на шестия републикански фестивал на художествената самодейност.

Грамота за Детско –театрален състав при читалище „Родопски фар“ с художествен ръководител Сия Радева за постигнати високи успехи по време на организираните мероприятия  в чест на 1300 – годишнината от създаването на българската държава.

Грамота за народно читалище „ Родопски фар за постигнати високи успехи в прегледа за най-добро читалище в Кърджалийски окръг в чест на 1300 – годишнината от основаването на българската държава – етап 1980 , класирано на първо място – 1981 г.

Грамота на НЧ „Родопски фар“ за постигнати високи успехи в прегледа за най-добро читалище в Кърджалийски окръг в чест на 1300 0 годишнината от основаването на българската държава – етап 1930 – класирано на Първо място, Окръжен съвет за култура – гр. Кърджали, 1981 г.

Грамота на Фолклорен оркестър при НЧ „Родопски фар 1938“ за участие в Окръжния събор на народното творчество Копривщица 1981 г.

Диплом  „Сребърен медал“ на Фолклорен оркестър при НЧ „Родопски фар“ гр. Кърджали от Четвърти национален събор на народното творчество, Копривщица, 1981 г.

Грамота – награждава се Петко Данев за актьорско майсторство в ролята на Дядо Димо от Кладенецът завоювал званието „Първенец“ -1983г. на Окръжния фестивал на художествената самодейност.

Грамота – награждава се Инструментално трио при читалище „Родопски фар“ , завоювал званието „Първенец“  1983 г. на Окръжния фестивал на художествената самодейност.

Грамота за Детско – юношески драматичен колектив  при читалище „Родопски фар“ с художествен ръководител Сия Радева завоювал званието „ Първенец“ на Окръжния фестивал на художествената самодейност. 1983 г

Грамота – Централният организационен комитет на шестия републикански фестивал на художествената самодейност и шестата републиканска спартакиада награждава Детско-юношески драматичен колектив при НЧ „Родопски фар“, с художествен ръководител Сия Радева – Лауреат на фестивала и носител на бронзов медал, гр. София, 1984 г.

Грамота – Централният организационен комитет на шестия републикански фестивал на художествената самодейност и шестата републиканска спартакиада награждава Инструментално трио при НЧ „Родопски фар“ с ръководител Коста Дяков  – Лауреат на фестивала и носител на бронзов медал, гр. София, 1984 г.

Грамота на Детско-театрален колектив при НЧ „Родопски фар“ с художествен ръководител Сия Радева със званието ОТЛИЧНИК със Златна значка, издадена от VII  Републикански фестивал на художествената самодейност, гр. Кърджали, 1985 г.

Грамота на Смесен фолклорен хор при НЧ „Родопски фар“ с художествен ръководител Димитрина Джелепова  със званието ОТЛИЧНИК със Златна значка, издадена от VII  Републикански фестивал на художествената самодейност, гр. Кърджали, 1985 г.

Грамота на Куклено-театрален състав  при НЧ „Родопски фар“ с художествен ръководител Сия Радева  със званието ПЪРВЕНЕЦ със Златна значка и право на участие в зоналния преглед, издадена от VII  Републикански фестивал на художествената самодейност, гр. Кърджали, 1985 г.

Грамота на Мъжка фолклорна група   при НЧ „Родопски фар“ с художествен ръководител Вангел Кутелов  със званието ПЪРВЕНЕЦ със Златна значка и право на участие в зоналния преглед, издадена от VII  Републикански фестивал на художествената самодейност, гр. Кърджали, 1985 г.

Грамота на Група за руски народни песни при НЧ „Родопски фар“ с художествен ръководител Николина Делчева  със званието ПЪРВЕНЕЦ със Златна значка и право на участие в зоналния преглед, издадена от VII  Републикански фестивал на художествената самодейност, гр. Кърджали, 1985 г.

Грамота на Смесена фолклорна група при НЧ „Родопски фар“ за участие в Събора на народното творчество „Странджа пее“, посветен на 85 годишнината от Илинденско-преображенското въстание, м. Петрова нива, 1988 г.

Грамота на Смесена фолклорна група при НЧ „Родопски фар“ за участие в Събора на народното творчество „Странджа пее“, посветен на 85 годишнината от Илинденско-преображенското въстание, м. Петрова нива, 1988 г.

Грамота на Мъжка певческа група при НЧ „Родопски фар“ за участие в Събора на народното творчество „Странджа пее“, посветен на 85 годишнината от Илинденско-преображенското въстание, м. Петрова нива, 1988 г.

Грамота на Ангел Ангелов при НЧ „Родопски фар“ за участие в Събора на народното творчество „Странджа пее“, посветен на 85 годишнината от Илинденско-преображенското въстание, м. Петрова нива, 1988 г.

Грамота на Димитрия Кушкиева  при НЧ „Родопски фар“ за участие в Събора на народното творчество „Странджа пее“, посветен на 85 годишнината от Илинденско-преображенското въстание, м. Петрова нива, 1988 г.

Грамота на Венета Пантелеева /Председател на НЧ „Родопски фар“/ за принос в развитието на народното творчество през 1989 г. издадена от Центърът за художествена самодейност в чест на 1-ви март – празника на художествената самодейност

Грамота на Иван Андреев Дамянов за високи идейно-художествени постижения през 1989 г. в народното творчество през 1989 г. издадена от Центърът за художествена самодейност в чест на 1-ви март – празника на художествената самодейност

Диплом на Димитрина Георгиева  „Лауреат“ на Шести Национален събор на народното творчество, Копривщица, 1991 г.

Диплом на Мъжка певческа група  „Лауреат“ на Шести Национален събор на народното творчество, Копривщица, 1991 г.

Диплом на Смесена певческо – хороводна група „Лауреат“ на Шести Национален събор на народното творчество, Копривщица, 1991 г. на Шести Национален събор на народното творчество, Копривщица, 1991 г.

Грамота за участие на Самодеен състав за тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“ в Национален фолклорен събор „Рожен“  – 1993 г.,2000 г., 2001 г., 2006 г.,

Диплом на мъжка фолклорна група при НЧ „Родопски фар 1938“ за участие в Регионален преглед на източнородопския фолклор – гр. Кърджали, 1994 г. – I-во място

Диплом на Смесена фолклорна група при НЧ „Родопски фар 1938“ за участие в Регионален преглед на източнородопския фолклор – гр. Кърджали, 1994 г.

Грамоти за участие в Събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“ – гр. Хасково – II – ро място 1994 г., 1996 г, 2009 г., 2003 г., 2004 г.,

Диплом на Димитра Кушкиева за оригинално представяне на  Седмия Национален събор на народното творчество, Копривщица, 1995 г.

Диплом на Фолклорен ансамбъл при НЧ „Родопски фар 1938“ за оригинално представяне на  Седмия Национален събор на народното творчество, Копривщица, 1995 г.

Диплом на Танцово-певческа група при НЧ „Родопски фар 1938“ за оригинално представяне на  Седмия Национален събор на народното творчество, Копривщица, 1995 г.

Грамота за участие на Певческа битова група към НЧ „Родопски фар 1938“ в събора-надпяване „Златоград – 95“ под наслов „РОДОПИТЕ и КОСМОСА“ – гр. Златоград 1995 г. – II -ро място

Диплом от Регионален преглед на източнородопския фолклор на Коста Киряков – Ардино 1996 г.

Диплом от Регионален преглед на източнородопския фолклор на Димитра Кушкиева – Ардино 1996 г.

Диплом от Регионален преглед на източнородопския фолклор на Андрей Дамянов – III-то място -Ардино 1996 г.

Диплом от Регионален преглед на източнородопския фолклор на Смесена Фолклорна група при НЧ „Родопски фар 1938“ – III – то място – Ардино 1996 г.

Грамота за участие на Иван Бозуков от  НЧ „Родопски фар 1938“ в събора-надпяване „Златоград – 97“ под наслов „РОДОПИТЕ и КОСМОСА“ – гр. Златоград 1997 г.

Грамота за участие на Димитра Кушкиева от  НЧ „Родопски фар 1938“ в събора-надпяване „Златоград – 97“ под наслов „РОДОПИТЕ и КОСМОСА“ – гр. Златоград 1997 г.

Грамота за участие на Фолклорна група към   НЧ „Родопски фар 1938“ в събора-надпяване „Златоград – 97“ под наслов „РОДОПИТЕ и КОСМОСА“ – гр. Златоград 1997 г. – III – то място

Грамота на Група за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ за принос в утвърждаването на Втория национален фестивал на мъжките певчески фолклорни групи – Разлог 1999 г.

Диплом за участие на Методи Кушкиев в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 1999 г., 2004 г.

Диплом за участие на Димитра Кушкиева в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 1999 г., 2000 г.

Диплом за участие на Коста Киряков в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 1999 г., 2000 г.

Диплом за участие на Гергана Димитрова  в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 2000 г.

Диплом за участие на Певческа група „Родопски фар“ в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 2000 г.

Грамота за най-добро представяне на дефилето  на Автентичен смесен танцов колектив „Капитан Петко войвода“ при НЧ „Родопски фар 1938“ – гр. Кърджали от Национален танцов конкурс „Коледно надиграване“ Варна – 2000 г., 2002 г.

Грамота за участие на Мъжка група в Национален фолклорен събор „Рожен“   – I-во място -2000 г.

Грамота за участие на Мъжка певческа група в Национален фолклорен събор „Рожен“   – II награда – 2001 г.

Грамота за участие на Димитра Гавраилова Кушкиева в Национален фолклорен събор „Рожен“   – III награда  -2001 г.

Грамота на Димитрия Кушкиева – II – ро място от Втори конкурс за изпълнители на Българска народна песен „Йовчо Караиванов“ – Сливен 2001

Диплом за участие на Димитрия Кушкиева – III награда в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 2001 г.

Диплом за участие на Фолклорен колектив при читалище Родопски фар – I място 2001 г /специална награда/ от Национален тракийски събор, гр. Кърджали Диплом за участие на колектив при читалище Родопски фар – I ва награда от Национален тракийски събор, гр. Кърджали, 2002 г.

Диплом за участие на колектив при читалище Родопски фар – II ро място от Национален тракийски събор, гр. Кърджали, 2002 г.

 Диплом за участие на Димитра Кушкиева – II ра награда от  Национален тракийски събор, гр. Кърджали 2002г.

 Диплом за участие на Димитра Кушкиева – II ро място от Национален тракийски събор, гр. Кърджали, 2002г.

Грамота за участие във фестивал на коледарските песни и обичаи, гр. Хасково– I-място 2003 г.

  Диплом за участие на Тракийски състав за автентичен фолклор при читалище Родопски фар в Национален тракийски събор, гр. Кърджали -2003г., 2004 г., 2005 г., 2009 г., 2013 г., 2014 г.

Диплом за участие на Димитра Кушкиева в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 2003 г., 2004 г.,

Диплом за участие Мъжка група за автентичен фолклор в Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 2004 г., 2009 г., , 2012 г., 2015 г.

Диплом за изключителни художествени постижения в Коледарския фестивал „Да запеем коледарските песни“, гр. Стара Загора 2004 г., 2008 г.

Грамота на Група за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ за участие в Общински фолклорен събор – гр. Благоевград- 2004 г.

Грамота за участие на Димитра Кушкиева  в Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино- 2004 г., 2006 г., 2010 г.,2012 г., 

Грамота за участие на Мъжка група в Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино – 2004 г., 2016

Грамота за участие на Самодеен състав за автентичен тракийски фолклор в  Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино – 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2008 г., 2010 г.,2013 г., 2016, 2017 г., 2022 г.

Удостоверение на НЧ „Родопски фар 1938“ като насител на Златен медал  от Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино  – 2004 г., 2006 г. , 2010 г., 2016 г., 2017 г.

Грамота на Димитра Кушкиева за участие в Деветия национален фестивал на българското народно творчество, Копривщица, 2005 г.

Грамота на Група за автентичен тракийски фолклор за участие Деветия национален фестивал на българското народно творчество, Копривщица, 2005 г., 2015 г.

Грамота на Група за автентичен тракийски фолклор за постижения в представянето на Десетия национален фестивал на българското народно творчество, Копривщица – 2005 г., 2010 г., 2015 г

Диплом за участие в Шеста национална среща на ансамблите за автентичен фолклор, носители на международни отличия „Дълбоки 2005“ – с. Дълбоки

Грамота за участие на Група за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ в  Регионален фолклорен фестивал Кърджали – столица на толерантността 2005 г.

Грамота на Самодеен състав за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ –  „Лауреат“  на Черноморски събор „Евро фолк – Царево 2005“

Диплом на Самодеен състав за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ за ЗНАЧИМИЯ ПРИНОС на колектива за съхранение и разпространение на българските традиционни изкуства от Организаторите на Музикални празници „Евро фолк“ и продуцентите на „Балкан фолк“ – 2005 г.

Грамота за участие на Фолклорен състав „Капитан Петко войвода“ във Фолклорен събор „Искри от миналото – Априлци“ – 2005 г., 2006 г., 2009 г.

Грамота за участие на Димитра Гавраилова в Национален фолклорен събор „Рожен“   – 2006 г.

Грамота за участие на Тончо Стоилов в Национален фолклорен събор „Рожен“  – 2006 г.

Грамота за участие на Смесена фолклорна група в Национален фолклорен събор „Рожен“  – 2006 г.

Грамота за участие на Мъжка група в Национален фолклорен събор „Рожен“   – 2006 г .

Грамота за участие на Смесена фолклорна група в Национален фолклорен събор „Рожен“  – Златен Плакет 2006 г                                

Грамота за участие на Мъжка група в Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино – 2006 г.

Диплом на Вангел Кутелов – художествен ръководител на фолклорен състав „Капитан Петко войвода“ за съществения принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства от Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Песни на три граници“, гр. Свиленград – 2006 г.

Диплом на фолклорни състави  към НЧ „Родопски фар“ за съществения принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства от Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Песни на три граници“, гр. Свиленград – 2006 г.

Диплом на фолклорен състав „ Капитан Петко войвода“ за успешното представяне на Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Песни на три граници“, Свиленград и право да участва в Представителния вечерен концерт– 2006 г.

Грамота на фолклорни състави към НЧ“Родопски фар”  –„Лауреат“ на Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Песни на три граници“, Свиленград -2006 г.

Грамота  на Тончо Стоилов  – „Лауреат“ на Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Песни на три граници“, Свиленград -2006 г.

Грамота на Фолклорен състав за отлично представяне от Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 2006 г., 2008 г., 2009 г., 2012 г., 2015 г., 2016 г., 2018 г., 2023 г.

Грамота на Тончо Стоилов  за участие в десетия национален фолклорен фестивал за народна песен и двугласно пеене с международно участие НЕДЕЛИНО –  2006 г., 2011 г., 2013г.

Присъдено званието „ОТКРИТИЕ“ за Тончо Стоилов за приноса при провеждането на Черноморски събор „Евро фолк 2007“, гр. Приморско – 2007г.

Присъдено званието „ОТКРИТИЕ“ за Димитрия Гавраилова при провеждането на Черноморски събор „Евро фолк 2007“, гр. Приморско – 2007 г.

Диплом за Вангел Кутелов, присъдено званието „Маестро“ от  Черноморски събор „Евро фолк 2007“, гр. Приморско – 2007 г.

Грамота за Смесена певческа група – „Лауреат“ на Черноморски събор „Евро фолк 2007“, гр. Приморско – 2007 г.

Грамота за Мъжка певческа група – „Лауреат“ на Черноморски събор „Евро фолк 2007“, гр. Приморско – 2007 г.

Диплом за Колектив „Капитан Петко войвода“  за съществения принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства от Черноморски събор „Евро фолк 2007“, гр. Приморско – 2007 г.

Препоръка продуцентите на Балкан фолк, Евро фолк и журито на Черноморски събор „Евро фолк 2007“, гр. Приморско, препоръчват изпълненията на Колектив „Капитан Петко войвода“ да се излъчват по публичните и обществени медии

ОТКРИТИЕ за колектив „Капитан Пeтко войвода“ на Национален фестивал на народните изкуства „Евро  фолк – Жива вода 2007“ гр. Хисаря

Диплом на Колектив „Капитан Петко войвода“ от Национален фестивал на народните изкуства „Евро  фолк – Жива вода 2007“ гр. Хисаря – ПЪРВА НАГРАДА

Диплом на Група за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ за успешно представяне на Национален фестивал за народни изкуства „Евро фолк – Жива вода 2007“, гр. Хисаря и право да участва в Представителния вечерен концерт

Диплом на Група за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ за съществения принос и развитие на българските традиционни народни изкуства Национален фестивал за народни изкуства „Евро фолк – Жива вода 2007“, гр. Хисаря

Грамота на Група за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ – „Лауреат“  Национален фестивал за народни изкуства „Евро фолк – Жива вода 2007“, гр. Хисаря

Грамота на Фолклорна група при НЧ „Родопски фар 1938“ за успешно представяне в програмата на АРДАФЕСТ „Реката ни събира“, Кърджали, 2008 г.

Диплом на Състав за автентичен тракийски фолклор „Капитан Петко Войвода“  за участие в Международен фестивал за автентичен фолклор Дорково – 2008 г., 2009 г.

Грамота за участие в Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ – Старозагорски бани – 2008 г., 2015г., 2016 г., 2017 г., 2022 г., 2023 г.

Грамота Специална награда от Тракийско дружество „Одринска епопея“ Стара Загора“ – 2008 г.

Грамота на Христо Недев за участие в десетия национален фолклорен фестивал за народна песен и двугласно пеене с международно участие „НЕДЕЛИНО 2011

Грамота на Филип Синабов за участие в десетия национален фолклорен фестивал за народна песен и двугласно пеене с международно участие „НЕДЕЛИНО 2011”

Грамота за участие на Васил Атанасов в Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино – 2011 г.

Грамота за участие на Васил Атанасов в Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино – 2011 г.

Удостоверение на НЧ „Родопски фар 1938“ като носител на Сребърен медал от Национален фолклорен фестивал за многогласно пеене, гр. Неделино – 2012 г., 2013 г., 2021 г., 2022 г.

Препоръка към Самодеен състав за тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“ за представяне българските народни изкуства в Световния шампионат по фолклор „World Folk в Несебър и Слънчев бряг от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода“, гр. Хисаря, 2012 г.

Диплом на Самодеен състав за тракийски фолклор „ Капитан Петко войвода“ в категория Фолклорни песни званието „Балкански шампион“ от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2012“, гр. Хисаря

Грамота на Самодеен състав за тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“ за съществения принос при съхранение и развитие на балканските традиционни народни изкуства, издадена от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2012“, гр. Хисаря

Грамота на Тончо Стоилов за съществения принос при съхранение и развитие на балканските традиционни народни изкуства, издадена от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2012“, гр. Хисаря

Диплом на Тончо Стоилов, удостоен със званието Маестро от  Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2012“, гр. Хисаря

Диплом на Самодеен състава за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ в категория фолклорни песни – Златен медал 2012г., издаден от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2012“, гр. Хисаря

Препоръка за самодеен състав за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ са достойни да представят българските народни изкуства в Европейския шампионат по фолклор “Evro Folk“ в Несебър и Слънчев бряг, България 2013 г., издадена от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2013“, гр. Хисаря

Диплом за Самодеен състав за автентичен фолклор „ Капитан Петко войвода“ в категорията автентични фолклорни песни – Златен медал 2013, издаден от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2013“, гр. Хисаря

 Диплом на Самодеен състав за тракийски фолклор „ Капитан Петко войвода“ в категория Фолклорни песни званието „Балкански шампион“ 2013г., издаден от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2013“, гр. Хисаря

Диплом на Самодеен състав за тракийски фолклор „ Капитан Петко войвода“ за съществения принос при съхранение и развитие на балканските традиционни народни изкуства, издаден от Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2013“, гр. Хисаря

Грамота на Самодеен състав за тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“  удостоени със званието Лауреат на Балканския шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2013“, гр. Хисаря

Диплом на Ансамбъл за автентичен тракийски фолклор към НЧ „Родопски фар 1938“ от Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, с. Микрево за опазване на традиционната култура и образците на фолклора – 2014 г., 2019 г.

Грамота Трета награда за танцово изпълнение на Ансамбъл за автентичен тракийски фолклор към НЧ „Родопски фар 1938“ от Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, с. Микрево – 2014 г.

Грамота за Димитър Стамов за отлично представяне от Национален тракийски събор, гр. Кърджали – 2015 г.

Грамота за участие на Димитър Стамов в Единадесетия национален фестивал на българското народно творчество, Копривщица – 2015 г.

Грамота на Мъжка група за автентичен тракийски фолклор за постижения в представянето на Единадесетия национален събор на българското народно творчество, Копривщица – 2015 г.

Награда на Кмета на Община Стара Загора за участие в Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ – 2015 г.

Диплом от Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ на НЧ „Родопски фар 1938“ за принос в съхранението и развитието на фолклора – 2016 г., 2017 г., 2022 г., 2023 г.

Специална награда на Съюза на тракийските дружества в България Статуетка – реплика на оригиналната пластика – Нимфи за участие в Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ – 2016 г.

ГРАНД ПРИ Специална награда на традиционен фолклор на Фолклорен ансамбъл „Капитан Петко войвода“ – НЧ „Родопски фар 1938“ в Трети Национален Фолклорен Събор „Св. Константин 2018 г., Пещера

Грамота за участие на Автентичен фолклорен състав „Капитан Петко войвода“ – гр. Кърджали за участие в III – ти международен фолклорен състав „Шарена стомна“ – Добринище, 2019 г.

Грамота на НЧ „Родопски фар 1938“  за участие в Народен събор „Света Троица“ – Голяма награда на кмета на община Тополовград за най-добро комплексно представяне – 2019 г. , 2021

Диплом на Васил Анастасов  към НЧ „Родопски фар 1938“ от Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, с. Микрево за опазване на традиционната култура и образците на фолклора – 2019 г.

Грамота Първа награда за инструментално изпълнение на Васил Анастасов към НЧ „Родопски фар 1938“ от Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, с. Микрево за опазване на традиционната култура и образците на фолклора – 2019 г.

Награда за принос за съхранение и популяризиране на традициите на Ансамбъл за автентичен тракийски фолклор към НЧ „Родопски фар 1938“ от Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, с. Микрево, 2019 г.

Грамота на Самодеен състав за автентичен тракийски фолклор „Капитан Петко Войвода“ за участие в Народен събор „Света Троица“, с. Устрен, общ. Тополовград, 2021

Грамота на Георги Бояджиев за участие в събитието „Среща на културите“ като част от Проекта „Културата не познава граници“, гр. Кърджали, 2022 г.

Грамота на Иван Узунов за участие в събитието „Среща на културите“ като част от Проекта „Културата не познава граници“, гр. Кърджали, 2022 г.

Грамота на мъжка група за автентичен фолклор „Капитан Петко войвода“ за участие във Втори фестивал на мъжките певчески групи „С хляб, вино и песен“, гр. Симитли, 2022 г.

Грамота на Йоан Петров към НЧ “Родопски фар 1938“  автентичен фолклорен тракийски състав „Капитан Петко войвода“ – 2023 г

Специална награда на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора Мраморна плоча „Тракийски конник“ IIвек за участие в Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ – Старозагорски бани, 2023 г.

Грамота на Гайдарски състав при НЧ „Родопски фар 1938“ – гр. Кърджали за участие в Благотворителен концерт „Надежда за Рени“, организиран от Община Кирково, Кметство с. Бенковски, НЧ „Възраждане – 1928“ и ДТК „Хорце“

ГРАМОТИ ОТ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Грамота на Ансамбъл за автентичен фолклор при НЧ „Родопски фар 1938“ по случай 20 години творческа дейност на ансамбъла

Грамота на Димитра Кушкиева за постигнати високи художествени резултати и дългогодишна дейност в ансамбъла по случай 20 години творческа дейност на Ансамбъла за автентичен тракийски фолклор при НЧ „Родопски фар 1938“

Грамота на Вангел Кутелов за постигнати високи художествени резултати и дългогодишна дейност в ансамбъла по случай 20 години творческа дейност на Ансамбъла за автентичен тракийски фолклор при НЧ „Родопски фар 1938“

Грамота на Фолклорен ансамбъл за автентичен фолклор при НЧ „Родопски фар 1938“ по повод 20 годишна творческа дейност

ГРАМОТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Грамота на  НЧ „Родопски фар 1938“ по повод 95 години читалищна дейност в Област Кърджали за съхранение, развитие и утвърждаване на фолклора в Източните Родопи

Грамота на Иван Узунов по повод 70-годишен юбилей на читалището и за принос в развитието и съхраняването на науката, образованието, културата и изкуството в област Кърджали

Грамота на Катя Стаматова по повод 70-годишен юбилей на читалището и за принос в развитието и съхраняването на науката, образованието, културата и изкуството в област Кърджали

Грамота на Иван Узунов от Централният съвет на Българския антифашистки съюз в знак на признателност за активното му участие в борбата против фашизма, неофашизма, за траен мир, солидарност и демокрация

ДРУГИ ГРАМОТИ

Грамота на НЧ „Родопски фар 1938“ по случай 70-годишния юбилей и ревностно пазени и отстоявани български дух и традиции от НИК на ПП ВМРО – БНД гр. София, ОИК на ПП ВМРО – БНД гр. Кърджали

По предложение на настоятелството на НЧ „Родопски фар 1938“ и решение на Общото събрание за особени заслуги се удостоява с почетно звание ПОЧЕТЕН ЧЛЕН на НЧ „Родопски фар 1938“ инж. Хасан Азис, кмет на Община Кърджали

УЧАСТИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ

„Бързо, лесно, вкусно“ с водещ Ути Бъчваров, БНТ, 2011 Г.

„От българско, по-българско“ с водещ Галя Асенова,  ТВ СКАТ, 2012 Г.

Участие на ФТС „Тракийска младост“ и Ансамбъл за автентичен тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“ в предаването по БТВ – „Тази сутрин“, 2014 г.

УЧАСТИЯ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И СЪБОРИ В ЧУЖБИНА

Участие на Самодеен състав за тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“ в Международен фолклорен фестивал „Охрид Оупън“, гр. Охрид, Р. Македония, 2014 г.

Участие на Самодеен състав за тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“ в Селищен празник във връзка с църковния празник Св. Илия (Илинден) в с. Диони, Р. Гърция, 2017 г.

Участие на Самодеен състав за тракийски фолклор „Капитан Петко войвода“ в гр. Маниса, Турция, 2018 г.