Изберете страница

Библиотека

нч Родопски фар 1938г.

Библиотечната дейност на читалището никога не е преставала да съществува. Динамичен е живота в библиотеката. В момента книжния й фонд е над 13 000 тома и непрекъснато се обогатява, благодарение на дарители.

През 2010 г. по проект на Глобални библиотеки, е оборудвана със 7 компютъра. В резултат на това посещаемостта в библиотеката се увеличи многократно, а читалището се превърна в притегателен център за стари и млади. Извършват се различни мероприятия, правят се презентации за празници и чествания, организират се тържества.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!