Изберете страница

Състави

нч Пано Ангелов 1926г.

Към читалището действат различни по жанр самодейни състави:
Фолклорна група, група за патриотични песни, група за стари градски песни, детска група за художествено слово.
Клубове – Трета възраст и Тихи игри
Кръжоци – Цветарство, Кулинарство ,Сръчните ръце на баба, Знам и мога
Кръжоците да разширяват своята дейност чрез участия в различни празници и изложби както в читалището така и на общинско ниво.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!