Изберете страница

285 години от рождението на Софроний Врачански

НЧ „Родопски фар 1938” – гр. Кърджали

285 години от рождението на Софроний Врачански
Най – видния последовател на делото на Паисий е Стойко Владиславов роден на 11 март 1739 в Котел, станал по – късно епископ на Враца с името Софроний Врачански. В биографията си -„Житие и страдание грешнаго Софрония- той вълнуващо разказва за драматичния си житейски път. Служил е в църквата Св.Петър и Павел“ ,бил е учител,занимавал се е с преписване и подвързване на книги . Още в родния си град Котел Софроний прави един от първите преписи на Паисиевата история“История славянобългарска“ 1762 г.Първата ново българска печатна книга според изследователите е „Кириакодромион,сиреч Неделник/Римник ,1806/ , съдържа 265 номерирани листове .